Terugbetalingen

Tussenkomst op brillenglazen, monturen en lenzen.

Optiek Van der Auweraer is erkend door alle mutualiteiten, zodanig dat zij u steeds de nodige formulieren voor een eventuele tussenkomst van het RIZIV en ziekenfonds kunnen bezorgen.

Buiten de terugbetaling van het RIZIV voorzien sommige ziekenfondsen nog een extra tussenkomst op brillenglazen, monturen of lenzen.

+ Christelijke Mutualiteit (CM)
+ Solidaris
+ Helan
+ Vlaams & Neutraal Ziekenfonds
+ Liberale Mutualiteit